blue piramide

Ziekmelden en vervoerder

Ziekmelden

De Indien uw kind gebruik maakt van aangepast leerlingvervoer, dient u de vervoerder uiterlijk om 7:30 uur te bellen om het vervoer af te melden.
Als uw kind weer naar school kan, kunt u dit telefonisch doorgeven aan het vervoersbedrijf.

Als uw kind niet naar school kan komen, verzoeken wij u de administratie hiervan op de hoogte te stellen tussen 8.00 en 8.30 uur.

Telefoonnummer ziekmelden: 070 366 65 87.

Af- en aanmelden vervoer

Indien uw kind met aangepast leerlingvervoer naar school gaat, dient u de vervoerder uiterlijk om 7.30 uur te bellen om het vervoer af te melden. Als uw kind weer naar school kan, kunt u dit telefonisch doorgeven aan het vervoersbedrijf.