blue piramide

Het team

Ons onderwijs

Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs en professionele ondersteuning. Om dit te kunnen bieden hebben wij een breed georiënteerd team en werken wij intensief samen met Basalt Revalidatie en andere ketenpartners.

Onze teamleden gaan altijd uit van de mogelijkheden van de leerlingen, bieden de leerlingen structuur en ondersteuning en zijn creatief in het bedenken van oplossingen. De teamleden hebben veel kennis over beperkingen en ziektes en de gevolgen daarvan voor het volgen van onderwijs. Voortdurende professionalisering en scholing van ons team vinden wij belangrijk.

Leraren

De leraren kunnen goed omgaan met de diversiteit aan leerstijlen en niveaus van de leerlingen. Op basis van onze onderwijsplanning weten de leraren goed wat ze in de lessen willen bereiken.  De leraren van SO De Piramide zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan een groep leerlingen. Alle leraren hebben de Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO) afgerond en hebben eerder ervaring opgedaan in het regulier onderwijs. Een aantal leraren heeft een master Special Educational Needs afgerond.  Op het Piramide College werken 1e en 2e graads bevoegde leraren en leraren die de PABO hebben afgerond. Sommige leraren geven praktijkvakken en/of bieden stagebegeleiding. Ook op het College heeft een aantal leraren een master Special Educational Needs afgerond.

Onderwijsassistenten

Onderwijsassistenten voeren zowel verzorgende als onderwijsondersteunende taken uit. Denk hierbij aan het begeleiden, activeren en hulp bieden bij het aankleden, tijdens het eten en bij het doen van activiteiten binnen en buiten school. De onderwijsassistent helpt de leerling ook bij het leren. Dat gebeurt onder regie van de leraar. Zo zorgt de onderwijsassistent ervoor dat de leerling de instructie kan volgen en op het eigen niveau taken kan uitvoeren. Hierbij houdt de onderwijsassistent de ontwikkeling naar zelfstandigheid in de gaten.

Andere deskundigen

Medisch zorgteam

Het medisch zorgteam bestaat uit twee verpleegkundigen en twee verzorgenden IG. Het team is vanuit haar sociaal-medische deskundigheid verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de leerlingen. De teamleden zijn verantwoordelijk voor:

  • het verrichten van verpleegkundige handelingen;
  • de verpleegkundige begeleiding van leerlingen;
  • voorlichting, ondersteuning en advisering vanuit verpleegkundige invalshoek aan teamleden van de school en externe betrokkenen. 

De medische handelingen worden verricht op verzoek van de ouders en/of behandelend arts (schriftelijk bevestigd). Het team draagt ook zorg voor het maken van het verpleegkundig zorgplan.

Intern begeleiders

De intern begeleiders ondersteunen leraren en onderwijsassistenten bij optimale leerontwikkeling van de leerlingen, bijvoorbeeld bij de vertaling van het ontwikkelingsperspectief naar een concreet onderwijsprogramma.

Zorgcoördinatoren

De zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de afstemming van onderwijs, ondersteuning en behandeling van alle leerlingen.

Psycholoog, schoolarts, schoolmaatschappelijk werk

De psycholoog, schoolarts en schoolmaatschappelijk werker ondersteunen vanuit hun eigen expertise de ontwikkeling van de leerlingen. Zij hebben soms direct contact met leerlingen en ouders (bijvoorbeeld door begeleiding of advies). Daarnaast geven zij advies aan onze leraren en hebben ze contact met externe instanties.

Ten slotte werkt de school voor extra of gespecialiseerde onderwijsondersteuning en zorg met externe deskundigen.  

Ondersteunend personeel

Als u onze school binnenkomt of de school belt, komt u meestal als eerste in contact met onze administratief medewerkers.  Zij staan u graag te woord en zorgen er onder andere voor dat onze leerlingadministratie op orde is, zodat we alle informatie over onze leerlingen snel paraat hebben. Onze conciërge kent iedereen en verricht veel kleine reparatiewerkzaamheden. Onze medewerker ICT beheert het netwerk.

Stagiaires en vrijwilligers

De Piramide werkt graag samen met stagiaires en vrijwilligers. Zij ondersteunen in de lessen of hebben een rol in de zorg en begeleiding van de leerling. Zij doen dit altijd onder verantwoordelijkheid en toezicht van De Piramide en hebben altijd een Verklaring Omtrent Gedrag ingeleverd bij de school.