blue piramide

Leerlingenvervoer

Praktische info

De procedure leerlingenvervoer gemeente Den Haag verandert vanaf schooljaar 2019-2020

Nieuwe procedure

De ouder dient voortaan zelf de aanvraag leerlingenvervoer in bij de gemeente, in plaats van de school. 
De ouder moet bij de aanvraag het nieuwe formulier ‘Schoolverklaring leerlingenvervoer’ bijsluiten, anders kan deze niet in behandeling worden genomen door de gemeente. 
De school geeft de ‘Schoolverklaring leerlingenvervoer’ aan de ouder, die zelf de aanvraag kan indienen.
De schoolverklaring bevat gegevens van de leerling, de school en waar noodzakelijk het CvB/schooladvies.

Een aanvraag leerlingenvervoer moet compleet zijn, voordat de gemeente die in behandeling neemt. Dat betekent vanaf schooljaar 2019-2020 dat de ‘Schoolverklaring leerlingenvervoer’ is bijgesloten. Deze schoolverklaring is een verklaring van de directeur van de school en is geldig per schooljaar. Het formulier verklaart dat de leerling op school zit en bevat als het nodig is CvB/reisadvies.

De informatie in de schoolverklaring heeft de ouder nodig bij het invullen van het aanvraagformulier leerlingenvervoer. Daarna dient de ouder de schoolverklaring tegelijk met het aanvraagformulier in bij de gemeente.”

Alvast meer informatie over leerlingvervoer in Den Haag? Kijk op de website van de gemeente Den Haag. https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-onderwijs/reizen-naar-school-leerlingenvervoer-aanvragen.htm

 

Leerlingenvervoer aanvragen in andere gemeentes

Voor andere gemeentes geldt ook dat u zelf leerlingenvervoer aanvraagt bij de gemeente waarin u woont. Wanneer u uw kind aanmeldt op school, krijgt u van onze zorgcoördinator informatie over het aanvragen van leerlingenvervoer.

Bereikbaarheid

Omdat de meeste leerlingen met aangepast leerlingenvervoer naar school komen, hebben wij geen dagelijks contact met de ouders van onze leerlingen. Ouders mogen ons altijd bellen of een e-mail sturen om een vraag te stellen, hun zorg uit te spreken of een positief bericht door te geven. De klassenleiding van uw kind is uw eerste aanspreekpunt. Zij zijn voor en na schooltijd bereikbaar.