blue piramide

Leerlingenvervoer

Praktische info

Leerlingenvervoer

Het is soms voor leerlingen van (V)SO De Piramide mogelijk om bij de gemeente  leerlingenvervoer aan te vragen. Er moet dan aan een aantal voorwaarden worden voldaan. BIj de gemeente Den Haag kunt u het aanvraagformulier per email opvragen. Informatie hierover kunt u vinden op de internetsite die hieronder staat.

Bij deze aanvraag moet het het formulier ‘Schoolverklaring leerlingenvervoer’ bijgesloten worden.De school geeft de ‘Schoolverklaring leerlingenvervoer’ aan de ouder, die dus zelf de aanvraag kan indienen. De schoolverklaring bevat gegevens van de leerling, de school en waar noodzakelijk het CvB/schooladvies.

Een aanvraag leerlingenvervoer moet compleet zijn, voordat de gemeente die in behandeling neemt. Dat betekent dat de ‘Schoolverklaring leerlingenvervoer’ is bijgesloten. Deze schoolverklaring is een verklaring van de directeur van de school en is geldig per schooljaar. Het formulier verklaart dat de leerling op school zit en bevat als het nodig is CvB/reisadvies.

Informatie over leerlingvervoer in Den Haag? Kijk op de website van de gemeente Den Haag. https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-onderwijs/reizen-naar-school-leerlingenvervoer-aanvragen.htm

 

Leerlingenvervoer aanvragen in andere gemeentes

Voor andere gemeentes geldt ook dat u zelf leerlingenvervoer aanvraagt bij de gemeente waarin u woont. Wanneer u uw kind aanmeldt op school, krijgt u van onze zorgcoördinator informatie over het aanvragen van leerlingenvervoer.

Bereikbaarheid

Omdat de meeste leerlingen met aangepast leerlingenvervoer naar school komen, hebben wij geen dagelijks contact met de ouders van onze leerlingen. Ouders mogen ons altijd bellen of een bericht sturen om een vraag te stellen, hun zorg uit te spreken of een positief bericht door te geven. De klassenleiding van uw kind is uw eerste aanspreekpunt. Zij zijn voor en na schooltijd bereikbaar.