blue piramide

Onze groepen

Ons onderwijs

Wij werken met kleine groepen van maximaal vijftien leerlingen. In elke groep werkt een enthousiaste en betrokken klassenleiding, die bestaat uit een groepsleraar en een onderwijsassistent. 

Groepsindeling

Wij delen de groepen na zorgvuldig overleg in op basis van ontwikkelingsniveau, leeftijd en de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. Elke groep leert en speelt in een lokaal dat ruim en prettig  is ingericht. De meeste groepen delen een tussenruimte. Daar kunnen leerlingen in de midden- en bovenbouw rustig en zoveel mogelijk zelfstandig (digitaal) aan hun taken werken. De leerlingen in de groepen 1 en 2 kunnen daar met elkaar spelen.

Ontwikkelingsperspectief

Voor iedere leerling stelt SO De Piramide in overleg met ouders en deskundigen een  ontwikkelingsperspectief op. Daarin staat het uitstroomperspectief: onze verwachting naar welk vervolgonderwijs de leerling uitstroomt. Ook zijn de onderwijs- en ontwikkelingsdoelen voor de korte termijn (meestal een schooljaar) beschreven. We evalueren het ontwikkelingsperspectief twee keer per jaar met ouders en deskundigen. Indien nodig stellen we de doelen bij. Zo houden we goed zicht op de individuele ontwikkeling en halen we het optimale uit elke leerling.