blue piramide

Reguliere lessen in een speciale omgeving

Op SO De Piramide werken wij met de lesstof en methodes voor het regulier of gewone basisonderwijs. De lesdagen en lokalen zien er echter anders of speciaal uit. De groepen zijn klein, de lokalen ruim.

Veilige omgeving

We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale competenties van onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in de groep en op school. Naast het methodisch werken aan de sociale competenties, voeren we groepsgesprekken of gesprekken in kleine groepjes over situaties die zich bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen voordoen.

Talentontwikkeling

SO De Piramide staat voor persoonlijke aandacht en talentontwikkeling.  Door de kindgesprekken met leerlingen, kunnen zij aangeven wat ze goed kunnen en leuk vinden; wat zij moeilijk vinden en waar ze graag meer van zouden willen leren en weten. De leerlingen krijgen zo meer inzicht in hun eigen ontwikkeling en hun talenten en de leraren kunnen daar op inspelen.

Individuele ondersteuning

De lesdag is zo ingericht dat leerlingen naast de instructie- en verwerkingsmomenten, extra individuele ondersteuning kunnen krijgen buiten de groep. Ook kunnen zij rusten indien dat nodig is. Voor therapieën kunnen zij gemakkelijk naar het naastgelegen Basalt Revalidatiecentrum gaan. Voor leerlingen die het nodig hebben zijn er aangepaste stoelen, tafels, computers en andere hulpmiddelen. Ons doel is dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan de activiteiten op school.

We gaan uit van mogelijkheden en talenten. Daarbij streven we altijd naar het hoogst haalbare, zodat onze leerlingen de top van de piramide bereiken.

Meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op!

Aandacht voor de leerling

Laatste nieuws