Onderwijs en Jeugdhulp in beeld: ik ben de handen en armen van Eymen

donderdag 13 juni 2024

Eymen is een vrolijke, slimme kleuter die liever naar school gaat dan met vakantie. Mede dankzij zijn persoonlijke begeleider Tamara Autar kan dat gelukkig ook. Tamara begeleidt leerlingen op SO De Piramide, de school voor leerlingen met een langdurige ziekte of lichamelijke beperking.

Eymen (6) maakt graag grapjes en hij houdt van een beetje plagen. Hij krijgt sondevoeding en bespreekt vaak uitgebreid zijn menu, vertelt zijn persoonlijk begeleider Tamara. “Hij had laatst om een hamburger gevraagd, maar hij vertelde dat het niet lekker was omdat de sla op de hamburger lag in plaats van eronder.”

Eymen zit nog net niet schaterlachend naar Tamara te luisteren.
Tamara en Eymen zijn vier handen op één buik. Waar Eymen ook met zijn rolstoel naartoe gaat, Tamara is meestal in de buurt. En als Eymen zich even niet lekker voelt, dan ziet ze dat meteen. “Dat was natuurlijk niet vanaf de eerste dag zo. Ik begeleid Eymen nu zo’n anderhalf jaar op De Piramide en in het begin moet je elkaar leren kennen. Maar inmiddels weet ik precies hoe hij zich voelt. Ik heb de Mbo-opleiding maatschappelijk werk gedaan en heb ook met volwassenen gewerkt. Maar kinderen zijn echt mijn doelgroep. Ik werk het liefst met kinderen met een beperking, al praat ik liever over kinderen met speciale behoeftes.”

Feestje
Eymen heeft het hyaliene fibromatose-syndroom, een zeldzame genetische aandoening die onder meer leidt tot groeiachterstand, spierzwakte en een beperkte functie van gewrichten. Met name zijn korte armen springen in het oog. “Eigenlijk ben ik zijn handen en armen”, zegt Tamara.
Voor Eymen is naar school gaan een feestje. Sterker nog, als hij moet kiezen tussen vakantie of school, dan kiest hij voor het laatste. Alleen was het bij zijn aanmelding de vraag of De Piramide Eymen wel de intensieve zorg kon bieden die hij nodig heeft. Mede dankzij de inzet van een OJA-arrangement in de vorm van de persoonlijke begeleider is dit gelukt.

Naast Eymen heeft Tamara nog een leerling uit dezelfde klas onder haar hoede. De klas bestaat uit een kleine tien kinderen en er zijn meestal drie volwassenen: de leerkracht, onderwijsassistent en persoonlijke begeleider Tamara. “Zonder mij is het bijna niet te doen. Als ik er niet ben, is er meestal vervanging. Want Eymen moet vaak getild worden, bijvoorbeeld omdat hij moet rusten na zijn ergotherapie, fysiotherapie of logopedie. Dus het is fysiek ook best wel pittig.”

Gevoelige huid
Het is belangrijk dat de begeleiders van Eymen hem kennen. Daarom is het zo fijn voor hem dat Tamara er vaak is. “We werkten een tijdje met verschillende flexibele krachten in de klas en dan zie je dat zij Eymen minder snel begrijpen. Voorbeeld: als Eymen een kruimel op zijn hand heeft, dan voelt hij dat heel erg. Zijn huid is namelijk erg gevoelig. Als je daar niet snel iets aan doet, dan raakt hij in paniek en gaat huilen. Daardoor is hij bijna niet meer te verstaan. Als je dat als invaller allemaal niet weet, dan gaat het al snel niet goed.”

Met vaste begeleiders als Tamara heeft Eymen het gelukkig prima naar zijn zin. In cognitief opzicht draait hij goed mee, vertelt Tamara. “Gisteren ging hij een boekje lezen en dan probeert hij hardop de letters te benoemen. En laatst hadden we les over allerlei medische termen en toen had Eymen het woord stethoscoop bijna goed opgeschreven. Dat was heel knap van je, Eymen.”
Klasgenoot Hanasa is het beste maatje van Eymen. Tamara: “Eymen, als je iets nodig hebt van Hanasa, wat zeg je dan?”
Eymen: “Kun je mij helpen?”
Tamara: “Inderdaad, heel goed. De andere kinderen hebben steeds beter door hoe ze Eymen kunnen helpen. In het begin negeerden ze hem vaak als ze hem hoorden brabbelen, maar inmiddels voelen de meesten hem goed aan. Dat is voor mij en de andere betrokkenen ook best fijn.”

Ondersteuning cruciaal
Imke de Klerk is zorgcoördinator op De Piramide. Zonder het OJA-arrangement zou Eymen niet fulltime naar school kunnen gaan, vertelt ze. “Al onze leerlingen hebben ondersteuningsbehoeften en als klassenteam wil je alle leerlingen zo goed mogelijk bedienen. Voor een leerling zoals Eymen, die extra zorg en ondersteuning nodig heeft, is extra inzet in de vorm van een persoonlijk begeleider voorwaardelijk om fulltime naar school te kunnen gaan. Alleen dan kan hij zich optimaal ontwikkelen. Al onze OJA-begeleiders komen van Middin, dus op die manier kunnen we snel schakelen.”

Minstens zo belangrijk is het volgens Imke om vaste gezichten op de groep te hebben. “Dat vinden we heel belangrijk, want het zorgt voor rust in de klas. Ik ben heel blij met de OJA’s, want dankzij deze regeling kunnen kinderen fulltime naar school die anders niet volledig naar school zouden kunnen.”

Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA)
De regio Haaglanden kent het Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA) sinds 2022. Een OJA is een combinatie van jeugdhulp en extra onderwijsondersteuning. Dit gecombineerde aanbod is op dit moment mogelijk op de SO-scholen. Door de handen ineen te slaan en gezamenlijk hulp te bieden, zien we dat meer kinderen in staat zijn om deel te nemen aan het onderwijs en te functioneren in een groep. We voorkomen hierdoor regelmatig dat kinderen thuis komen te zitten.


SPPOH laat in de de serie Onderwijs & Jeugdhulp in Beeld praktijkvoorbeelden zien van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

‘Voor een leerling zoals Eymen is extra inzet in de vorm van een persoonlijk begeleider voorwaardelijk om fulltime naar school te kunnen gaan’

Fotografie: Fleur Beemster