blue piramide

Leerlingvervoer

Praktische info

SO De Piramide heeft een regionale functie. De meeste leerlingen wonen niet in de nabije omgeving van de school en kunnen niet zelfstandig reizen. Als u verder dan zes kilometer van school woont, heeft uw kind recht op vervoer van en naar school of op een financiële bijdrage in de kosten van het vervoer.

Zelf aanvragen bij de gemeente

Afhankelijk van de motorische beperking kan uw gemeente afwijken van de kilometergrens. U vraagt leerlingvervoer zelf aan bij de gemeente waar u woont. Wanneer u uw kind aanmeldt op school, krijgt u van onze zorgcoördinator informatie over het aanvragen van leerlingvervoer.

Alvast meer informatie over leerlingvervoer in Den Haag? Kijk op de website van de gemeente Den Haag.

Bereikbaarheid

Omdat de meeste leerlingen met aangepast leerlingvervoer naar school komen, hebben wij geen dagelijks contact met de ouders van onze leerlingen. Ouders mogen ons altijd bellen of een e-mail sturen om een vraag te stellen, hun zorg uit te spreken of een positief bericht door te geven. De klassenleiding van uw kind is uw eerste aanspreekpunt. Zij zijn voor en na schooltijd bereikbaar.